• खुला पत्र
  • Search
खुला पत्र

गंगादेब गाँउपालिका अध्यक्षलाइ सचेत यूवाको सुझाव सहित खुला पत्र: भने समिक्षा गर्नुस

२०७८ बैशाख ८ गते बुधवार

गाँउपालिका अध्यक्ष ज्यू गंगादेब गाँउपालिका रोल्पा  महोदय,    आजका मिति सम्म गाँउपालिका बाहिर रहदा अहिले सम्म आराम छु। गाँउपालिकामा हजुर बिराजमान हुनुभएको कुर्सि र पदिय दायित्व सघै आरामै हुनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। म आज लेख्न मन नहुदा हुदै पनि गाँउ बस्ति बाहीरबाट हजुरलाइ सुझाव