• जनगुनासो
  • Search
जनगुनासो

बिकास निर्माणमा जनताको सुझाव लिन घर दैलोमै पुगे: नगर प्रमुख केसी

२०७७ असोज २१ गते बुधवार

रोल्पा जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका नगर प्रमुख पुर्ण के.सी. जनताको गुणासो सुन्न जनताको घरदैलोमै पुग्ने गरेका छन । बिकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाग्राही जनताको घर दैलोमै पुग्ने र गुनासो सुझाव संकलन गर्ने कामलाइ निरन्तरता दिएका हुन ।  गत आ.व. २०७६/०७७ मा भए गरेका नगरपालिकाका