• देव गुरुङ
  • Search
देव गुरुङ

संम्विधानको पाँच बर्ष फर्केर हेर्दा

२०७७ असोज ९ गते शुक्रवार

१. विषय प्रवेश यस बर्ष असोज ३ गते संम्विधान दिवस सम्पन्न भएको छ । पाँच बर्ष अगाडि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संम्विधान जारी भएको थियो । संम्विधान जारी भएको पाँच बर्ष पूरा भएर छैठौं वर्ष शुरु भएको छ । यस सन्दर्भमा संम्विधानको सबल र