• निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
  • Search
निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

प्रसुति सेवाकालागि रेडक्रस रोल्पाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने

२०७७ असोज ७ गते बुधवार

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पा जिल्ला शाखाले प्रसुति सेवाकोलागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने सुचना जारी गरेको छ । कोभिड-१९ समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै रोल्पा जिल्लाको जुनसुकै स्थानबाट गर्भवति महिलालाइ सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था सम्म वा अस्पताल सम्म पुर्याउने उद्येश्यले २०७७ पुस १५ सम्मकोलागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान