• नेपाल प्रहरी
  • Search
नेपाल प्रहरी

नेपालमा ३६० जनालाइ सरकारी जागिरको अवसर

२०७७ कार्तिक २१ गते शुक्रवार

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव श्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्णा छनौट महाशाखा नक्साल काठमाणडौ को मिति २०७७ कार्तिक २१ गते प्रकाशित सुचना अनुसार नेपाल प्रहररीमा माली देखी खेलाडी सम्म बिभिन्न पदमा ३६० जनाको पद पुर्ति गर्ने सुचना प्रकाशन गरिएको छ । साधारण लेखपढ गर्न जानेको १८