• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

तुलसीपुर उप महानगरले ल्यायो १ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख आकारको बजेट

दाङ २०८० असार १० गते आइतवार

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्र र बजेट एकैदिन ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले दिउसो साढे ११ बजे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी उपमहानगरको १३ औ नगरसभामा नगर प्रवक्ता माधव वलीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लागि ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बराबरको प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

कुल बजेट मध्य सबैभन्दा बढि विकास र शसक्तिकरण तर्फ कुल खर्च रु.१ अर्ब ३० करोड ८८ लाख ५१ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेट खर्चको ७२.९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरि प्रशासनिक खर्च तर्फ कुल खर्च रु. ४७ करोड ७ लाख १८ हजार ४ सय ९१ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक श्रोतबाट रु. २१ करोड, स्थानीय तह राजश्व वाडफाड मालपोत रजिष्टेशनवाट रु. १२ करोड, ढुंगा गिट्टि दहत्तर बहत्तरवाट प्राप्त रु. ३ करोड र विज्ञापन कर रु. १५ लाख गरि कुल आन्तरिक आम्दानी रु. ३६ करोड १५ लाख बराको अनुमान गरिएको छ ।त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान रु. २९ करोड ८ लाख, सशर्त अनुदान रु. ६५ करोड १३ लाख, समपुरक अनुदान रु. ७५ लाख, विशेष अनुदान रु. १ करोड र राजश्व बाँडफाड संघ रु २३ करोड २ लाख ७१ हजार, खानी र वन रोयल्टी रु. १५ लाख गरि कुल रु. १ अरब १९ करोड १३ लाख ७१ हजार प्राप्त हुनेछ ।

त्यसै गरि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान रु. २ करोड २३ लाख, ४१ हजार सशर्त अनुदान रु. २ करोड ३६ लाख, ५० हजार समपुरक अनुदान रु. २ करोड, राजश्व बाँडफाड प्रदेश रु २ करोड ११ लाख ३० हजार ७ सय ५०कुल ८ करोड ७१ लाख २१ हजार ७ सय ५० मात्रर अन्य संघ संस्था अनुदानमा नगरविकास कोष ऋण रु.११ करोड,युनिसेफअनुदान रु. ४५ लाख र सडक वोर्ड नेपाल रु. १ करोड, यु.एस.आइ.डी. न्द्दन् रु.३ करोड ७७ हजार अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरि कुल आम्दानी बजेट अनुमान गरिएकोमा व्यय तर्फ कार्यालय संचालन र प्रशासनिक खर्च रु. २६ करोड ७४ लाख ९१ हजार ४ सय ९१, नगर विकास कोष सावा व्याज किस्ता भुक्तानी रु १ करोड ५० लाख, सवै महाशाखा र शाखाहरुको प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च रु.१९ करोड ३७ लाख ५० हजार, वडा स्तरीय प्रशासनिक,योजना तथा कार्यक्रम खर्च रु.६ करोड ७२ लाख, नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम खर्च रु रु.४ करोड ८१ लाख १ हजार २ सय ५९ ,संघ प्रदेस र अन्य म्याचिङ रु ४ करोड ६० लाख नगर विकास कोष म्याचिङ रु २ करोड गत आ.व.भुक्तानी वाकि खर्च रु.२७ करोड, संघीय सरकार सशर्त योजना तथा कार्यक्रम खर्च रु.६५ करोड १३ लाख, संघीय सरकार समपुरक अनुदान योजनाहरु रु ७५ लाख , संघीय सरकार विशेष अनुदान योजना तथा कार्यक्रमहरुको खर्च रु. १ करोड, प्रदेश सरकार सशर्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको खर्च २ करोड ३६ लाख ५० हजार,प्रदेश सरकार समपुरक योजना तथा कार्यक्रम खर्च रु. २ करोड, तुलसी ट्रेड टावर रु. ११ करोड, वास कार्यक्रम संचालन रु. ४५ लाख,सडक वोर्डका योजना तथा कार्यक्रम खर्च रु. १ करोड,यु.एस.आइ.डी. न्द्दन् कार्यक्रम खर्च रु. ३ करोड ७७ हजार गरि कुल बजेट खर्च रु. १ अरव ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५०अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस